Ahlsell_fovere_large_1.jpg

Cadfocus producerar bilder till Ahlsell i Norge

Ahlsell har en ny serie möbler Fovere för lansering på den Norska marknaden och bad Cadfocus om hjälp med att ta fram bilder på ett antal olika kombinationer ur denna för anvädning på hemsida och katalog. 

Cadfocus skapade ett antal olika rum i samma vinkel med olika material och möbelkombinationer, för att visa på Fovereserien bredd och funktionallitet.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk