fmm_animering_small.jpg

Interaktiv animering till FM Mattsson

FM Mattsson ville på ett pedagogiskt sätt förklara de unika funktionerna i 9000E blandaren. Vi hjälpte till att visualisera detta genom att skapa två animationer, en till termostatblandaren och en till köksblandaren. Båda i sin tur uppdelade i ett antal segment efter deras respektive funktioner. 

Olika grafiska symboler, vattenflöden och komponenter animerades för att förklara dess funktioner, och alltsammans renderades med ett verklighetstroget krommaterial på ytan och en mer stilistiskt tecknad stil på de inre komponenterna. 

Animeringen sattes samman till en interaktiv flashanimation, och används av FM Mattsson på mässor och på FM Mattssons hemsida, båda med ett väldigt uppskattat resultat.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk