pax_paxhuset_large_1-1.jpg

Behovsstyrd ventilation från Pax

Ventilationsaggregatet Pax Eos är en ny, smart ventilationsanläggning från Pax som reglerar både inkommande och utgående luft, och som dessutom återvinner husets värme.

Inför lanseringen behövde dessa funktioner illustreras till trycksaker och hemsida, och Cadfocus fick återigen förtroendet. Ett antal bilder producerades där vi på ett pedagogiskt sätt, med färgade pilar illustrerar luftflödet i ett hus med ett ventilationsaggregat Pax Eos.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk