graphisoft_small_1.png

Cadfocus i samarbete med Graphisoft®

Cadfocus har inlett ett samarbete med Graphisoft®, utveklare av ArchiCAD, det marknadsledande BIM-programmet för arkitekter, om att skapa BIM/CAD-objekt i GDL-format.

Cadfocus har tidigare anlitat Graphisoft för framtagning av samtliga GDL-filer, men kommer i fortsättningen att skapa dessa in-house. På så sätt kan vi nu erbjuda våra samarbetspartners mer anpassade lösningar för att tillgodose specifika önskemål gällande funktion och design.

Målet är som alltid att bli ännu bättre på att identifiera våra partners behov och önskemål, och därmed ge möjlighet att finnas tillgängliga på samtliga plattformar och programvaror där arkitekter, designers och andra föreskrivare verkar.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk