ahlsell_miljobild_large_1.jpg

Cadfocus visualiserar Ahlsells A-collection

Ahlsell har uppdaterat sin stilfulla och praktiska serie A-collection och bad Cadfocus om hjälp med att ta fram bilder ur en rad olika miljöer för hemsida och katalog.

Cadfocus gavs fria händer för att skapa luftiga och trivsamma rum som visar på serien a-collections bredd och funktionallitet.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk