GBG_preschool_large_1.jpg

Gustavsberg och Tork i samarbete med Cadfocus

Cadfocus fick återigen uppdraget av Gustavsberg i samarbete med Tork att ta fram en bild på en toalett, denna gång i en förskolemiljö. Cadfocus arbetade tillsammans med uppdragsgivaren fram ett komplett koncept där samtliga produkter - från toalettstol till tvåldispenser - uppfyller miljöspecifika krav och behov, i detta fall anpassat för både barn och personal.

Resultatet är en genomtänkt, mer kostnadseffektiv och mer användarvänlig badrumslösning.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk