ostnor_garden_wall_large_1.jpg

FM Mattsson och Mora Armaturs trädgårdskran i genomskärning

FM Mattsson och Mora Armatur har förnyat sina respektive serier trädgårdskranar och gav Cadfocus uppdraget att visa upp funktioner och nyhter i dessa.

Genom en  genomskärningsbild som visar hur blandaren ser ut vid montering i en vägg, kunde viktiga designelement och funktioner visualiseras.

Bilderna är avsedda för att användas i tryck och på webb.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk