gbg_tork_large_1.jpg

Miljöbilder till Gustavsberg och Tork

Cadfocus fick i uppdrag av Gustavsberg i samarbete med Tork, att ta fram bilder på en skoltoalett och sjukhustoalett. Cadfocus arbetade tillsammans med uppdragsgivaren fram kompletta koncept där samtliga produkter - från toalettstol till tvåldispenser - uppfyller miljöspecifika krav och behov.

Resultatet är mer genomtänkta, mer kostnadseffektiva badrumslösningar.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk