fmm_produktbild_small_2.jpg

Produktbilder till FM Mattsson

FM Mattson bad Cadfocus att skapa en serie enhetliga bilder av en rad nya eller uppdaterade produkter till katalog och hemsida. Uppdraget bestod av att utifrån CAD-data ta fram enhetliga och verklighetstrogna produktbilder.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk