GBG_badkar_large_1.jpg

Katalogbilder till Gustavsberg

Gustavsberg behövde några nya bilder till katalog och webb, för att illustrera inkaklingen av badkar för inbyggnad.

Likt tidigare så anpassades ljussättning och kameravinkel för att överensstämma med Gustavsbergs övriga produktfotagrafier.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk