purus_dagis_large_1.jpg

Purus färgglada vattenlås

För att visa sina färgade vattenlås, ville Purus ha en inspirerande bild med liv och rörelse i en förskolemiljö.

Cadfocus fick uppdraget och skapade en levande miljö med lekande barn och glada färger.

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk