purus_kok_miljo_large_1.jpg

Bilder till Purus kökskatalog

Purus ville ha nya bilder på sin eleganta rostfria diskbänk Purus Orginal inför lanseringen av den nya katalogen för rostria diskbänkar.

Cadfocus fick fria händer att designa och bygga upp en modern och inbjudande köksmiljö med diskbänken i centrum. 

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk