purus_kok_large_1.jpg

Bilder till Purus kök

Purus ville uppmärksamma sin Premium-serie massiv diskbänk inför Hem & Villa-mässan i Göteborg.

Cadfocus fick fria händer att designa och bygga upp en fräsch köksmiljö med diskbänken i centrum. 

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk