purus_line_large_1.jpg

Purus Line med färgprakt

Cadfocus fick i uppdrag att ta fram ännu en serie bilder på Purus snygga och mångsidiga golvbrunnar. Fokus låg på att visa hur man med färg, form och variation kan skapa en unik och personlig golvbrunn, helt efter kundens önskemål.

Bilderna kommer att användas vid marknadsföring i tryck och på web. 

Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden | Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
Copyright © 2013  |  Cadfocus form & design
Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30  |   info@cadfocus.se
Copyright © 2013 | Cadfocus form & design | Adolfsbergsvägen 4, 702 27 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19-20 30 30 | info@cadfocus.se
autodesk